Η Αερολέσχη Δυτικής Ελλάδος, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό της, είναι Αεραθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ανάπτυξη της αεροπορικής ιδέας, τη διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, καθώς και την προβολή της σπουδαιότητας του αεραθλητισμού. Μπορεί να παρέχει τις γνώσεις και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, σαν εγκεκριμένος πλέον εκπαιδευτικός οργανισμός και οι πτητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

εκπαιδευτικές πτήσεις για απόκτηση πτυχίων χειριστών
   (170€ / ώρα πτήσης)

πτήσεις χειριστών για συμπλήρωση πτητικών ωρών και επέκταση και αναθεώρηση πτυχίων (build up):

  • 150€ / 50-100 ώρες πτήσης (με καύσιμο/Wet)

πτήσεις αναψυχής των Μελών μας ανά την Ελλάδα
   (170€ / ώρα πτήσης)

πτήσεις σε Πανελλήνιους Αεραθλητικούς αγώνες Γενικής Αεροπορίας

πτήσεις αεροπορικών εκδηλώσεων Γενικής Αεροπορίας εντός Ελλάδος
και στο εξωτερικό (π.χ. Ιταλία)